TRUNG TÂM Y TẾ NINH PHƯỚC Địa chỉ: Khu phố 6, thị trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Phòng Tổ chức - Hành chính

tochuc
 
I.Chức năng:
          Phòng Tổ chức - Hành chính là Phòng chức năng tham mưu giúp Giám đốc về công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, quy hoạch, hành chính, văn thư, lưu trữ và bảo vệ chính trị nội bộ. 
II. Nhiệm vụ
          1. Tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác thuộc chức năng tham mưu của phòng.
        2. Chủ trì tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện Ninh Phước.
        3. Tham mưu cho Giám đốc trong công tác sắp xếp, bố trí nhân sự của các khoa, phòng, trạm y tế. Xây dựng kế hoạch biên chế, tiền lương, công tác tuyển dụng, quản lý viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.
         4. Chủ trì xây dựng trình Giám đốc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các khoa, phòng, trạm y tế theo quy định.
         5. Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, từ chức, miễn nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định và phân cấp quản lý của đơn vị.
         6. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với  viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan; công tác tiền lương, nâng bậc lương, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghỉ hưu, thôi việc cho  viên chức và người lao động.
         7. Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức và người lao động.
         8. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan theo quy định; thực hiện công tác quốc phòng an ninh; huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ và khám sức khỏe định kỳ cho viên chức và người lao động.
         9. Tham mưu cho Giám đốc trong việc nhận xét, đánh giá viên chức và người lao động; kê khai tài sản, công khai tài sản hàng năm.
         10. Tổ chức quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bao gồm:
         a) Tiếp nhận, xử lý và phát hành các văn bản đi, đến và quản lý con dấu;
        b) Sao y bản chính, sao lục, phôtô văn bản, tài liệu phục vụ công tác của lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, Trạm y tế thuộc đơn vị.
          11. Thực hiện công tác hành chính, quản trị của cơ quan, bao gồm:
        a) Thực hiện công tác lễ tân của các cuộc họp, hội nghị của đơn vị, bao gồm: mời họp, bố trí phòng họp, hướng dẫn nghi thức, thể thức trong việc đón tiếp khách, phục vụ tiếp khách.
        b) Quản lý tài sản, khai thác sử dụng và bảo trì, sửa chữa trụ sở làm việc, nhà trạm, các công trình, hạng mục công trình xây dựng và các phương tiện vận chuyển cấp cứu của đơn vị; Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của đơn vị về tăng cường tiết kiệm, tránh lãng phí điện, nước, vật tư văn phòng.
        c) Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo các nội dung liên quan đến các trang thiết bị văn phòng; hệ thống điện, nước của đơn vị.
         d) Phối hợp thực hiện công tác đầu tư; mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động của đơn vị.
         e) Chủ trì xây dựng các nội quy, quy chế liên quan đến hoạt động nội bộ của đơn vị.
        12.Tham gia Hội đồng (tổ) đấu thầu, mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định chung của Nhà nước.
         13. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định.
         14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.
         III. Cơ cấu nhân lực:
         Biên chế của Phòng Tổ chức - Hành chính gồm có 01 Trưởng phòng,  01 Phó Trưởng phòng, 05 viên chức chuyên môn và hợp đồng lao động do Giám đốc quyết định.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây